Rots en Water Training

Naast integratieve kindertherapie geeft Maja ook Rots en Water training. Een training voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar die graag wat weerbaarder willen worden.

Rots en Water

Voor meisjes en jongens van acht tot twaalf die steviger in hun schoenen willen staan

Rots en Water is een psychofysieke training waarbij spelenderwijs fysieke oefeningen worden ingezet om de sociale, communicatieve en confrontatievaardigheden te vergroten.  De training is ontwikkeld door de Nederlander Freerk Ykema en wordt op dit moment in meer dan dertig landen ingezet. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden. Het is een succesvolle manier om sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te verminderen.

Het Rots en Water programma werkt volgens vier thema’s: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en specifiek voor meisjes is een vierde thema toegevoegd: in actie kunnen en durven komen. 

Waarom heet het Rots en Water?

Je kunt een ongewilde gebeurtenis of een actie van een persoon – zoals agressie -bestrijden door je spieren aan te spannen, door stevig als een rots te staan, letterlijk en figuurlijk. Maar soms is het effectiever om mee te bewegen op de energie van de ander, precies zoals water altijd meebeweegt. Vandaar dus.

Voor wie is Rots en Water geschikt

Maja verzorgt trainingen op scholen voor de groepen drie tot en met acht tijdens schooltijd in groepjes van maximaal acht kinderen. 

Waar wordt de Rots en Watertraining gegeven

De Rots en Watertraining wordt op verschillende scholen in Nederland door Maja gegeven in de gymzaal of het speellokaal.

Wanneer wordt de Rots en Watertraining gegeven

De Rots en Watertraining bestaat uit zeven bijeenkomsten van een uur op woensdagochtend. Neem contact op voor de eerstvolgende training.