Integratieve kindertherapie

Een vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen van zes tot achttien jaar.

 

Therapie op maat

Wie is uw kind en waar ligt zijn kracht? Bij integratieve therapie wordt het kind op verschillende manieren bekeken. Het antwoord op de meeste vragen die het kind heeft, liggen in hemzelf. Soms aan de oppervlakte, soms diep verscholen. Maja gaat samen met het kind op zoek en doet dat vanuit meerdere invalshoeken: gedrag, draagkracht, lichamelijke oorzaken, trauma, gezinssituatie en beleving.

Welke werkvorm past het best

Sommige kinderen praten niet makkelijk over hun probleem en komen beter tot hun recht in spel of met een kwast in hun hand. Bij de juiste werkvorm zal het kind binnen een paar weken zicht, en dus ook invloed, krijgen op zijn gedrag, gevoelens en gedachten. Bijvoorbeeld met speltherapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, ontspanningstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Doel van de behandeling

Uw kind zal zich vrijer gaan voelen, zich bewust worden dat hij zelf keuzes kan maken. Hij zal het probleem zelf actief gaan aanpakken en uiteindelijk kan hij het geleerde op een effectieve manier gaan toepassen, ook in geheel nieuwe situaties. Uw kind begrijpt dat hij het zelf weet en kan. De succeservaring die hierop volgt geeft hem een ongekende boost en zijn zelfvertrouwen en geluksgevoel zullen blijven groeien.

Werkwijze

We starten met een gratis en vrijblijvende kennismaking van een half uur
Hierin gaan we samen naar de hulpvraag kijken: is Schaap Kindertherapie & Coaching wel het juiste traject? En niet onbelangrijk: klikt het?

Zoja, dan volgt onderzoek en indien nodig behandeling, dat ziet er als volgt uit:

  • U als ouder vult thuis het intakeformulier in 
  • Intake vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Bij gezamenlijk gezag, moeten vader én moeder toestemming geven. 
  • Minimaal vijf sessies van een uur met uw kind 
  • Na deze vijf sessies volgt een tussentijds evaluatiegesprek van een uur met u als ouder
  • Eventueel vervolg met maximaal vijf sessies met uw zoon of dochter 
  • Evaluatie/eindgesprek van een uur met u als ouder 
  • Afronding
  • Een gemiddeld traject bestaat uit vijf tot tien sessies waarna uw kind veelal na drie maanden al zelfstandig verder kan!